Objednávka a ceník

Tato objednávka je oboustranně zcela nezávazná a nabývá platnosti až podpisem písemné smlouvy o obstarání služeb.