Postup při prodeji nemovitosti

 1. Kontaktování naší kanceláře zájemcem o prodej nemovitosti
 2. Návštěva makléře u zájemce, sepsání Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti
 3. Obhlídka nemovitosti
 4. Vytvoření fotodokumentace a videodokumentace
 5. Zpracování nabídky a její umístění na web (sreality.cz, wikyreality.cz, reality.idnes.cz, realitymix.centrum.cz, eurobydleni.cz, domybytypozemky.cz, ereality.cz, bazos.cz, viareality.cz, i-makler.cz atd.) a do vývěsních skříněk
 6. Prohlídky nemovitosti s případnými kupujícími, aktivní vyhledávání vhodného kupce
 7. Po celou dobu nabízení nemovitosti makléř informuje prodávajícího formou týdenních e-mailových zpráv o zájmu o nemovitost - počet rozkliků inzerátů na webu, počet telefonátů potencionálních kupců, počet prohlídek. Na základě těchto zpráv lze stanovit nejlepší prodejní strategii.
 8. Po nalezení kupce vyhotovíme Rezervační smlouvu a postaráme se o zaplacení rezervační zálohy kupujícím.
 9. Náš právník sepíše Smlouvu o smlouvě budoucí, po jejímž podpisu všemi stranami přistoupíme k realizaci obchodu.
 10. Zajistíme vypracování Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí právníkem.
 11. Zajistíme a uhradíme vypracování Znaleckého posudku a Průkazu energetické náročnosti budovy, které jsou nezbytné pro zrealizování obchodu.
 12. Obstaráme úschovu kupní ceny u právníka.
 13. Po podpisu Kupní smlouvy právník zajistí vklad Kupní smlouvy do KN
 14. Po provedení vkladu katastrem nemovitostí vyzvedneme nový LV a zajistíme vyplacení uschované kupní ceny právníkem kupujícímu.
 15. Asistujeme při předání nemovitosti prodávajícím kupujícímu, vypracujeme Předávací protokol.
 16. Poskytneme pomoc při přepisu energií.
 17. Vypracujeme Daňové přiznání.